In English 
[TI: 
logo for TI accredited teams]


  Startsida
  Kontakt
  För kontaktpersoner
  (Begränsad access)
Kontaktinformation:

Adress: SUNET CERT
c/o SUNET/NUNOC
Tulegatan 11, 3tr
S-113 53 Stockholm
E-post: cert@cert.sunet.se
Telefon: +46 8 20 78 60
Fax: +46 8 20 78 66
PGP (3ACFD1F0) 9CBF AF18 D1E1 AF31 76E7 4C3E 2F23 CB19 3ACF D1F0
PGP Offline (E35E6FCA) 67B0 8D73 6BBE 61EA 8D42 D842 B1FC B4D5 E35E 6FCA

Publik krypteringsnyckel:
SUNET CERT har två olika PGP nycklar. Dels en arbetsnyckel (3ACFD1F0) som används i det dagliga arbetet och dels en offlinenyckel (E35E6FCA) som primärt används för att signera andra nycklar inklusive vår egen arbetsnyckel. De publika nycklarna kan hämtas antingen från en PGP nyckelserver eller genom att klicka på respektive fingeravtryck ovan.