Sunet CERT
In English 
[TI: logo for TI accredited teams]


  Startsida
  Kontakt
  För kontaktpersoner
  (Begränsad access)
SUNet CERT

Swedish University Network
Computer Emergency Response Team

 SUNet CERT är inrättat för att bistå universitet, högskolor och andra organisationer anslutna till SUNET med incidenthantering.

 SUNet CERT skall se till att upprätthålla kompetensen vid IT-säkerhetsorganisationen inom högskolan.

 SUNet CERT skall upprätta och underhålla kontaktnät med andra Internet-operatörer i Sverige och utomlands samt deltaga i nationella och internationella CERT liknande organisationer.

Läs SUNET CERT RFC 2350 Profile här.

Ansvarig för denna sida <cert@cert.sunet.se>